TOP NEWS

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2021/2022.

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP, zaprasza na szkolenie.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.):

 

 


Kontakt

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, lok. 306, 10-117 Olsztyn

697 886 051

wm@iarp.pl