TOP NEWS

* 80 zł - miesięczna składka członkowska

*960 zł- opłata roczna

Nr konta do wpłat :

39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń

Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE.

Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia

 


Kontakt

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, lok. 306, 10-117 Olsztyn

697 886 051

wm@iarp.pl