Aktualności - najnowsze informacje

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP na 2021 r.

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) zwołuje XV Sprawozdawczy Zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w

formie głosowania w systemie członkowskim w dniach 27 - 30 marca 2021r..

Pismo Członka Krajowej Rady IARP, Przewodniczącej Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Oferta PZU dla architektów dotycząca zabezpieczenia finansowego w przypadku choroby lub wypadku.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Spis zagadnień

W związku z epidemią COMD-I9 Członkowie Izby, którzy borykają się z trudnościami w wykonywaniu zawodu architekta mogą skorzystać z pomocy:

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

w sprawie Funduszu Samopomocy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, urzędy instytucje ograniczają swoje działania