Aktualności - najnowsze informacje

W dniach 5,6,7 lutego2022 r. odbyły się Zebrania Obwodowe, podczas których dokonano wyborów Delegatów na Zjazdy Okręgowe Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026.

INFORMACJA RADY WMOIA RP

o trybie udziału w zebraniach obwodowych i głosowaniu na delegatów Zjazdów Okręgowych WMOIA RP w VI kadencji (lata 2022-2026)

 

 

 

* 83 zł - miesięczna składka członkowska

*966 zł- opłata roczna

Nr konta do wpłat :

39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

 

Na podstawie Uchwały nr 1 XII Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału który odbył się w formie elektronicznego głosowania na odległość w dniach 15 i 16 grudnia 2020 r.

 

 

...

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2021/2022.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.):

 

 

Pismo Członka Krajowej Rady IARP, Przewodniczącej Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Oferta PZU dla architektów dotycząca zabezpieczenia finansowego w przypadku choroby lub wypadku.