Aktualności - najnowsze informacje

...

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2021/2022.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.):

 

 

Pismo Członka Krajowej Rady IARP, Przewodniczącej Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Oferta PZU dla architektów dotycząca zabezpieczenia finansowego w przypadku choroby lub wypadku.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Spis zagadnień

W związku z epidemią COMD-I9 Członkowie Izby, którzy borykają się z trudnościami w wykonywaniu zawodu architekta mogą skorzystać z pomocy:

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje: