Aktualności - najnowsze informacje

Protokół z obrad Zjazdu WMOIA w dniu 25.03.2017

arch. Piotr Gadomski- Przewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Praca: Szukam Asystenta Architekta

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.

Szykują się zmiany w zakresie Planowania Przestrzennego . Prowadzone są prace nad ustawą o rewitalizacji oraz Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją Prawa Budowlanego...

...

Zapraszam do ....