Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Zjazdu WMOIA RP

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) zwołuje XV Sprawozdawczy Zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w formie głosowania w systemie członkowskim w dniach 27 - 30 marca 2021r..


   Uchwała Rady WMOIA RP nr 5/V/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.