Zawiadomienie o zwołaniu VI Sprawozdawczo- Wyborczego Zjazdu WMOIA RP

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP postanowiła zwołać VI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd WMOIA RP w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 11:00 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. W. Trylińskiego 2 w Olsztynie (Budynek Biurowo-Konferencyjny – BK) .