Skład Rady Warmińsko-Mazurskiej OIA RP

VI Kadencji (2022-2026)

 

Skład Rady WMOIA RP ( 2022-20026)

Przewodniczący Rady     arch. Grzegorz Dżus
Wiceprzewodnicząca      arch. Agnieszka Mogielnicka
Sekretarz                    arch. Katarzyna Roszkowska
Skarbnik                     arch. Renata Góralczyk- Osowicka
Członkowie                  arch. Grzegorz Wojtkowski
                               arch. Mariusz Szafarzyński
                               arch. Zbigniew Patalas

 

Pismo Rady WMOIA RP do członków WMOIA RP