Informacja o zmianie wysokości składki członkowskiej w 2023 r.

Składka członkowska w 2023 r. wynosi 98 zł za miesiąc*

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

 Przypominamy, że w Uchwale nr 1 XIV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP w dniu 16 grudnia 2022r. ustalił nową wysokość składki członkowskiej wynoszącą 98 zł miesięcznie od 1 stycznia 2023r. 

 W związku ze zmianą wysokości składki prosimy o:

1)      dokonywanie od stycznia 2023r. na rachunek WMOIA RP przelewów uwzględniających nową wysokość składki tj. 98 zł (oraz dopłatę różnicy w przypadku składki wpłaconej w dotychczasowej wysokości),

2)      uaktualnienie kwoty składki w zleceniach stałych ustawionych w bankach,

3)   odesłanie do Izby odpowiedzi na niniejszą wiadomość o zapoznaniu się z treścią - wystarczy np. „Zapoznałam/em się”.

Dodatkowo prosimy, by w tytule każdego przelewu podane było imię i nazwisko członka, za którego opłacane są składki, ewentualnie numeru członkowskiego w przypadku zbieżności nazwisk. Nie jest konieczne podawanie, za jaki okres składki są opłacane, gdyż system sam je nalicza na kolejne miesiące.

W imieniu Rady WMOIA RP

Katarzyna Roszkowska

Sekretarz Rady