Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Spotkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 26 października 2016 r. z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Deklaracji Powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Deklaracja została podpisana przez 12 samorządów zawodowych:

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

– Krajowa Izby Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Olsztynie

– Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

– Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

– Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

– Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie

– Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

– Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP  - Sekretarz Rady - Katarzyna Pilarek i członek Rady Dorota Szymaniak-Urban .  Ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych  wzięli udział Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Wicedziekan Michał Korwek. Obecni byli przedstawiciele ww. samorządów, a także zaproszeni goście m. in. Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Marcin Domian, Sekretarz Miasta Olsztyn Pan Stanisław Gorczyca oraz Poseł na Sejm Mirosław Pampuch. W pierwszym roku działalności przewodnictwo w Forum objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

W załączeniu tekst podpisanej Deklaracji oraz podziękowania złożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

Deklaracja powołania Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

List od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

 W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Podczas posiedzenia przedstawiciele naszej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP wraz z reprezentatami 12 samorządów jednomyślnie podjęli uchwałę w przedmiocie zmian ustaw dotyczących sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

Do pobrania:

Uchwala Nr 1_2017 Warmińsko_Mazurskiego Forum Zawodow Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 1017 r. Następnie ponownie wybrano Katarzynę Skrodzką-Sadowską reprezentująca Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Olsztynie na przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego na okres od 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

Do pobrania:

Uchwala Nr 2_2017 Warminsko_Mazurskiego Forum Zawodow Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r. Ponadto uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusje dotycząca wzajemnej wymiany informacji o działalności i problemach poszczególnych samorządów oraz organizacji w przyszłości wspólnej konferencji dot. samorządów zaufania publicznego.