Protokół z VI Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Olsztynie, w dniu 19 marca 2022 r. r.

Protokół z przebiegu obrad Zjazdu

 

                                   PROTOKÓŁ  z  VI  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO  ZJAZDU 

                      WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP w OLSZTYNIE,

                                                              w dniu 19  marca 2022 r.

Protokół z obrad Zjazdu