PRZEWODNIK PO RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

Z dniem 25 maja 2018 r., obowiązywać będzie Rozporządzenie o systemie RODO ochrony  danych osobowych przetwarzanych przez firmy. 

Rozporządzenie będzie obowiązywać wszystkie firmy, również nas. Proszę o zapoznanie się z nowymi obowiązkami i przygotowanie odpowiednich dokumentów.

Ułatwieniem będzie skorzystanie z materiału przygotowanego przez kol. P. Litwińskiego Opracowanie dostepne jest na portalu Krajowej Izby Architektów pod hasłem  Archillegis # 47

Załączamy do wiadomości treść klauzuli informacyjnej adresowanej do wszystkich członków WMOIA RP stanowiącej realizację obowiązku administratora zawartego w art. 13 ust.1 i 2 RODO 

Sekretarz Rady WMOIA RP - Katarzyna Pilarek 

 

Polityka Prywatności dla Członków i Kandydatów na Członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej