Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w 2019 roku

Komunikat Skarbnika KRIA

Szanowni Państwo 

Informujemy, iż na podstawie uchwały X Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, ustalona została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019 na kwotę 80 zł