Zarządzenie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP