Pismo w sprawie możliwości skorzystania z pomocy przez członków WMOIA RP

W związku z epidemią COMD-I9 Członkowie Izby, którzy borykają się z trudnościami w wykonywaniu zawodu architekta mogą skorzystać z pomocy: