Nowy termin egzaminu sesji letniej na uprawnienia budowlane

Komunikat Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie nowego terminu egzaminu w sesji letniej wyznaczonego na 11 września 2020 r.

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji
egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego, wyznacza się nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej 2020
na dzień 11 września 2020 r.