Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Poniżej publikujemy „Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej – wrzesień 2020 r.”

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia prosimy o zapoznanie się z dokumentem i bezwzględne stosowanie się do jego zapisów.

Wytyczne do pobrania 

- ZAŁĄCZNIK NR 1 WYTYCZNE EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 11 WRZEŚNIA 2020