Felietony

Zapraszamy do zapoznania się z felietonami napisanymi przez członków WMOIA RP.

Na wstępie nie można pominąć małej noty o wydawnictwie. Jego założyciele piszą: „Założyliśmy wydawnictwo, ponieważ wierzymy w siłę prawdziwej literatury. Chcemy wydawać ambitne książki, które pozwolą – parafrazując Schopenhauera – czas wykorzystać, a nie tylko spędzić. Rolę wydawcy rozumiemy jako misję: misję odkrywcy i uważnego oberwatora rzeczywistości. Będziemy odkrywać nowe literackie lądy, przedstawiać polskim czytelnikom wartościową eseistykę, ważne dla nas również są publikacje z dziedziny szeroko rozumianego projektowania i estetyki. Nasze książki mają wyróżniać się pod każdym względem, również edytorskim. Chcemy czerpać z tradycji i doświadczeń europejskiej sztuki książki; nazwa zobowiązuje — słowo „karakter” w szesnastowiecznej polszczyźnie oznaczało bowiem krój pisma.” (podkreślenia wydawcy).

„Architektura szczęścia”, czy istnieje coś takiego? O wpływie urbanistyki i architektury na stan emocjonalny odbiorcy pisze Alain de Botton w wydanej w 2010 roku książce pod w/w tytułem.