Szkolenia

29 maja 2015r.  o godzinie 12-tej  zapraszam do udziału w panelu dyskusyjnym na temat zmian w Ustawie Prawo Budowlane . Spotkanie poprowadzi arch. Piotr Gadomski . W dyskusji uczestniczyć będzie także  Pani arch. Anna Rokita , która przybliży zmiany w zakresie postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane .