Struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej Samorządu Architektów działa Krajowa Izba Architektów i jej organy (Krajowa Rada, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) z siedzibą w Warszawie oraz szesnaście okręgowych izb architektów, które także powołują swoje organy z siedzibami w miastach wojewódzkich.

WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

 

 

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP

arch. Mariusz Szafarzyński

Przewodniczący Rady WMOIA RP

arch. Iwona Malinowska-Klimek

Wiceprzewodnicząca Rady WMOIA RP

arch.  Katarzyna Pilarek

Sekretarz

arch.  Zbigniew Patalas

Skarbnik

arch.  Agnieszka Łaguna-Pawelec

Członek Rady WMOIA RP

arch.  Radosław Przybylak

Członek Rady  WMOIA RP

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

arch.  Anna Rokita

Przewodnicząca OKK  WMOIA RP

arch.  Andrzej Góralski

Wiceprzewodniczący OKK WMOIA RP

arch.  Ewa Bachry

Sekretarz

arch.  Piotr Mikulski -Bąk

Członek OKK

arch.  Magdalena Rafalska

Członek OKK

arch. Adam Mazurkiewicz

Członek OKK

arch. Adriana Patalas 

Członek OKK

Okręgowa Komisja Rewizyjna

arch.  Stanisław Sosak

Przewodniczący OKR WMOIA RP

arch.  Piotr Rożen

Wiceprzewodniczący OKR WMOIA RP

arch.  Jan Koperkiewicz

Sekretarz

arch.  Anna Mikulska-Bąk 

Członek OKR

arch.  Maciej Powązka

Członek OKR

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

arch.  Grzegorz Dżus

Przewodniczący OSD WMOIA RP

arch.  Elżbieta Janiuk

Wiceprzewodnicząca  OSD WMOIA RP

arch.  Krzysztof Klimek

Wiceprzewodniczący  OSD WMOIA RP

arch.  Wojciech Gadomski

Wiceprzewodniczący  OSD WMOIA RP

arch.  Agnieszka Rzeczkowska

Sekretarz

arch.  Piotr Zabiełło

Członek OSD

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

arch.  Agata Szczepańska

Rzecznik WMOIA RP

arch.  Izabela Parulska

Zastępca Rzecznika WMOIA RP

DELEGACI WMOIA RP NA ZJAZD IARP

arch.Andrzejwski Piotr

Delegat WMOIA RP

arch.Kulińska Anna

Delegat WMOIA RP

arch.Szafarzyński Mariusz 

Delegat WMOIA RP

IARP

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) – jednostka organizacyjna samorządu zawodowego, działającego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Nazwa IARP

Nazwę tę nadał "Krajowy Zjazd Izby" Samorządu Zawodowego Architektów jako jego najwyższy organ w statucie założycielskim Krajowej Izby Architektów. Założycielem Samorządu zawodowego zgodnie z art. 17. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest zawsze Sejm.