Opłaty członkowskie w 2023 roku

 

Wysokość składki członkowskiej na rok 2023

Informujemy, iż na na podstawie Uchwały nr 1 XIV Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad,  wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2023 wynosi  kwotę 98,00 zł. 

▪ 98 zł - miesięczna składka członkowska (1176 zł rocznie),

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie tj. 9,80 zł., miesięcznie

Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy W-M OIA RP tytułem:
„składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności WM-….)”
Nr rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

Inne opłaty

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:
•    za wpis na listę członków Izby wynosi: 570,00 zł
•    za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1420,00 zł
•    za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 570,00 zł.

Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Bank PKO B.P. II O/Olsztyn

nr: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033

 

 

 

Zawód: Architekt

Wszystkim członkom IARP przysługuje 1 egzemplarz każdego wydania Z:A otrzymywany pocztą.

więcej...