Opłaty członkowskie

 

Wysokość składki członkowskiej na rok 2019

Informujemy, iż na podstawie  X Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP z dnia 24 listopada 2002 r., w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, ustalona została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019 na kwotę 80,00 zł. 

▪ 80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy W-M OIA RP tytułem:
„składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności WM-….)”
Nr rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

Inne opłaty

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:
•    za wpis na listę członków Izby wynosi: 430,00 zł
•    za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1070,00 zł
•    za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 430,00 zł. Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Bank PKO B.P. II O/Olsztyn

nr: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033

 

 

 

Zawód: Architekt

Wszystkim członkom IARP przysługuje 1 egzemplarz każdego wydania Z:A otrzymywany pocztą.

więcej...