Lista rzeczoznawców

Lp.Imię i NazwiskoZakres usług
1.

mgr inż. arch.

Jerzy Borowik

Projektowanie , budowa , rozbiórki i utrzymanie obiektów budowlanych

2.

mgr inż. arch.

Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska

Ocena projektów architektonicznych, wszelkich obiektów budowlanych
3.

mgr inż. arch.

Piotr Paweł Kaniewski

W zakresie specjalności architektonicznej
4.

mgr inż. arch.

Anna Dąbrowska-Sosak

planowanie,projektowanie,koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
5.

mgr inż. arch.

Stanisław Sosak

planowanie,projektowanie,koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego