Lista rzeczoznawców

Lp.Imię i NazwiskoZakres usług
1.

mgr inż. arch.

Jerzy Borowik

Projektowanie , budowa , rozbiórki i utrzymanie obiektów budowlanych

2.

mgr inż. arch.

Jan Olszewski

Ocena projektów architektonicznych, wszelkich obiektów budowlanych
3.

mgr inż. arch.

Marek Powązka

Ocena projektów architektonicznych, wszelkich obiektów budowlanych
4.

mgr inż. arch.

Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska

Ocena projektów architektonicznych, wszelkich obiektów budowlanych
5.

mgr inż. arch.

Piotr Paweł Kaniewski

W zakresie specjalności architektonicznej
6.

mgr inż. arch.

Anna Dąbrowska-Sosak

planowanie,projektowanie,koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
7

mgr inż. arch.

Stanisław Sosak

planowanie,projektowanie,koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego