Spis zagadnień z posiedzeń Rady WMOIA RP +Uchwały Rady WMOIA w 2020 r.