TOP NEWS

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

w sprawie Funduszu Samopomocy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, urzędy instytucje ograniczają swoje działania

W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2020/2021.


Kontakt

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, lok. 306, 10-117 Olsztyn

697 886 051

wm@iarp.pl