TOP NEWS

Informujemy, że można już składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej architekta na rok ubezpieczeniowy 2019/2020 . Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia 2019 r.

Zapraszam do ....

Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją Prawa Budowlanego...


Kontakt

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, lok. 306, 10-117 Olsztyn

697 886 051

wm@iarp.pl