TOP NEWS

Zapraszam do ....

Informujemy, że można już składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej architekta na rok ubezpieczeniowy 2018/2019 . Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją Prawa Budowlanego...


Kontakt

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, lok. 306, 10-117 Olsztyn

89 521 34 30
89 521 34 31
89 521 34 32

697 886 051

wm@iarp.pl