Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, pok. 306, 10-117 Olsztyn

89 521 34 30
89 521 34 31
89 521 34 32

wm@remove-this.iarp.pl

Sekretarz Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP
sekretarz@remove-this.wm.iarp.pl

PKO BP S.A. O/Olsztyn
nr : 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033

Zapraszamy w godz.: pn-pt: od 11:00 - 14:00

  1. Kontakt mailowy

IARP - kontakt

Krajowa Rada Izby Architektów
Ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa

tel. 22 827-85-14
tel./fax 22 827-62-42

izba@remove-this.izbaarchitektow.pl