Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP

1 Maja 13, piętro IV, pok. 416, 10-117 Olsztyn

tel. 697 886 051

wm@remove-this.iarp.pl

Konto Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP

PKO BP S.A. O/Olsztyn
nr : 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033

Zapraszamy w godz.: pn-pt: od   7:00 - 15:00

Konto "FUNDUSZU SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ"

PKO BP S.A. O/Olsztyn

 nr  : 72 1020 3541 0000 5002 0167 1262

  1. Kontakt mailowy

IARP - kontakt

Krajowa Rada Izby Architektów
Ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa

tel. 22 827-85-14
tel./fax 22 827-62-42

izba@remove-this.izbaarchitektow.pl