Dokumentowanie praktyki zawodowej

Warmińsko-Mazurska Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że zmienił się sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Od 25 września 2014 r. praktykę zawodową dokumentujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane Dz.U.1974 Nr 89 poz.414).