Dokumentowanie praktyki zawodowej

Okręgowa  Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów RP  informuje, że zmienił się sposób dokumentowania praktyki zawodowej.Od 7 maja 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.(Dz.U z 2019 r., poz. 831)

W rozporządzeniu tym zamieszczono zaktualizowany wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej: