Termint posiedzeń Rady WMOIA RP

18 .07.2019     czwartek    godz. 9:00

22 .08.2019     czwartek    godz. 9:00

12 .09.2019     czwartek    godz. 9:00

17 .10.2019     czwartek    godz. 9:00

14 .11.2019     czwartek    godz. 9:00

19 .12.2019     czwartek    godz. 9:00