Termint posiedzeń Rady WMOIA RP 2020

27 .08.2020     czwartek    godz. 9:00

24 .09.2020     czwartek    godz. 9:00

29 .10.2020     czwartek    godz. 9:00

19 .11.2020     czwartek    godz. 9:00

17 .12.2020     czwartek    godz. 9:00