Obsługa prawna

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 Regulaminu korzystania przez członków Izby Architektów z ochrony i pomocy prawnej Izby (Uchwała nr O-06-03 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu korzystania przez członków Izby Architektów z ochrony i pomocy prawnej Izby ): ochrona i pomoc prawna dotyczy udziału członka samorządu w prowadzonych na podstawie ustaw postępowaniach związanych bezpośrednio z wykonywaniem uprawnień budowlanych, w związku z którymi jest członkiem Izby Architektów. Ochrona i pomoc prawna dotyczy też udziału członka Izby w tych postępowaniach, które są bezpośrednim następstwem stosowania się przez niego do obowiązków nałożonych Statutem lub innymi uchwałami organów samorządu.

Nie jest obowiązkiem organów Izby angażowanie się w pomoc prawną w postępowaniach, w szczególności cywilnych, które nie dotyczą bezpośrednio praw i obowiązków architekta jako członka samorządu.

Porady prawne dla członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP udzielane są przez Radcę Prawnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem WMOIA RP.

Zapraszamy do kontaktu mailowego...

  1. Kontakt mailowy