ARCHITEKCI

Zawód architekta z IARP rozumiany jest jako zawód osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności jaką w zakresie zawodu architekta obiektów budowlanych czyli:

 • projektanta obiektu budowlanego,
 • kierownika wykonywania obiektu budowlanego lub jego odbudowy nadbudowy rozbudowy,
 • kierownika innych robót budowlanych takich jak rozbiórka lub przebudowa albo remont,
 • sprawującego kontrolę techniczną utrzymania obiektu budowlanego
 • inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • rzeczoznawcy budowlanego,
 • kierującego wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; nazwano w ustawie Prawo budowlane specjalnością architektoniczną.

Ustawa prawo budowlane rozbija zawód architekta budownictwa na:

 • specjalistę od architektury,
 • specjalistę od konstrukcji,
 • specjalistę od instalacji związanych z energetyką,
 • specjalistę od instalacji związanych z ochroną środowiska,

Obiektem budowlanym nazywa budynek lub budowlę wraz z instalacjami. Polski Architekt jest tylko projektantem architektury obiektu budowlanego.

Wynika to z tego, że uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nie dają prawa do pełnienia nadzoru autorskiego w innych specjalnościach. Dodatkowo trzeba mieć uprawnienia do kierowania budową, żeby móc ją poprowadzić w danej specjalności.

Budowę wg Polskiego Prawa Budowlanego trzeba zawsze rozumieć jako proces wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudowy nadbudowy rozbudowy. Proces ten nazywa się procesem budowlanym i pojęcie to dotyczy także rozbiórki, przebudowy i remontu.

Zawód architekt

Zapraszamy do magazynu architektonicznego, wydawanego przez Izbę Architektów RP. Magazyn ukazuje się od 2007 roku, jako następca wydawanego od 2004 roku Biuletynu Izby Architektów. Redaktorem naczelnym od początku istnienia jest Sebastian Osowski, realizację nadzoruje Komisja Wydawnicza Izby Architektów RP.

Magazyn ZAWÓD ARCHITEKT...