Aktualności - najnowsze informacje

Poniżej zamieszczamy pismo Sekretarza KRIA arch. Wojciecha Gwizdaka w sprawie dostępu do Bazy Polskich Norm.

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP 2019- I półrocze

FORUM ARCHITEKTURY „Ekologia, zrównoważony rozwój, innowacyjność. Wyzwania architektury w XXI wieku” -DEBATA z udziałem najciekawszych polskich architektów.

Komunikat Skarbnika KRIA

Protokół z przebiegu obrad Zjazdu

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Informujemy, że można już składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej architekta na rok ubezpieczeniowy 2018/2019 . Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia 2018 r.

...

Sukces naszej Koleżanki