Aktualności - najnowsze informacje

...

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2021/2022.

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP, zaprasza na szkolenie.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.):

 

 

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP na 2021 r.

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) zwołuje XV Sprawozdawczy Zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w

formie głosowania w systemie członkowskim w dniach 27 - 30 marca 2021r..

Po raz ósmy zapraszamy młodzież szkolną do udziału w konkursie związanym z programem „Kształtowanie przestrzeni”, organizowanym przez Izbę Architektów RP oraz Fundację Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Pismo Członka Krajowej Rady IARP, Przewodniczącej Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Oferta PZU dla architektów dotycząca zabezpieczenia finansowego w przypadku choroby lub wypadku.