Aktualności - najnowsze informacje

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Oddział Olsztyn

 

25 październik 2021 , godz. 15:00

* 80 zł - miesięczna składka członkowska

*960 zł- opłata roczna

Nr konta do wpłat :

39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń

"Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2 "

Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE.

Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia

 

...

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2021/2022.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.):