Aktualności - najnowsze informacje

planowane na dzień 16 marca 2023 r.

Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP postanowiła zwołać XVI Sprawozdawczy Zjazd WMOIA RP w dniu 18 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. W. Trylińskiego 2 w Olsztynie (Budynek Biurowo-Konferencyjny – BK) .

Składka członkowska w 2023 r. wynosi 98 zł za miesiąc*

Adres WMOIARP:

ul. 1 Maja 13 pok. 416 IV piętro

10-117 Olsztyn

tel. 697 886 051

 

 

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP w załączeniu podaje wykaz aktów prawnych na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na egzamin w sesji zimowej 2022 r.

Protokół z przebiegu obrad Zjazdu

W systemie IARP udostępniony został wniosek, umożliwiający wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ochronę wniosek należy złożyć najpóźniej do 14 kwietnia 2022 r.

...

VI Kadencji (2022-2026)

W dniach 5,6,7 lutego2022 r. odbyły się Zebrania Obwodowe, podczas których dokonano wyborów Delegatów na Zjazdy Okręgowe Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026.