Aktualności - najnowsze informacje

Protokół z przebiegu obrad Zjazdu

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY WOIA RP

W systemie IARP udostępniony został wniosek, umożliwiający wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy. Aby zachować ochronę wniosek należy złożyć najpóźniej do 14 kwietnia 2022 r.

...

VI Kadencji (2022-2026)

Rada Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP postanowiła zwołać VI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd WMOIA RP w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 11:00 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. W. Trylińskiego 2 w Olsztynie (Budynek Biurowo-Konferencyjny – BK) .

W dniach 5,6,7 lutego2022 r. odbyły się Zebrania Obwodowe, podczas których dokonano wyborów Delegatów na Zjazdy Okręgowe Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026.

INFORMACJA RADY WMOIA RP

o trybie udziału w zebraniach obwodowych i głosowaniu na delegatów Zjazdów Okręgowych WMOIA RP w VI kadencji (lata 2022-2026)

 

 

 

* 83 zł - miesięczna składka członkowska

*966 zł- opłata roczna

Nr konta do wpłat :

39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

 

Na podstawie Uchwały nr 1 XII Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału który odbył się w formie elektronicznego głosowania na odległość w dniach 15 i 16 grudnia 2020 r.