Zasady przyjęcia

Zaświadczenia

Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków Izby Architektów jest niezbędne przy składaniu dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę. Nie wymaga ono pieczątki i podpisu, a jego aktualność może być sprawdzona przez urzędy i osoby trzecie poprzez wpisanie numeru weryfikacyjnego zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów (www.izbaarchitektow.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z właściwą Okręgową Izbą Architektów.

Zaświadczenie jest ważne do wskazanej w nim daty ważności, która jest ostatnim dniem 6 miesiąca – licząc od dnia kończącego okres, za który członek Izby opłacił składkę członkowską.

Członek IARP może wygenerować sobie zaświadczenie samodzielnie, po zalogowaniu na stronie Izby Architektów (bezpośredni link do logowania).

Architekci nie korzystający z komputerów, zaświadczenia będę mogli otrzymać w biurze Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Biuro jest czynne  w godzinach 7:00 - 15:00.

Zawieszanie i odwieszanie członkostwa

Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jednakże obliguje do opłaty składki członkowskiej, w wysokości 10% składki w danym okresie.
W roku 2024, wysokość składki w przypadku zawieszenia wynosi: 11,20 zł miesięcznie.

Zawieszenie w prawach członka Izby następuje w przypadku:

  • orzeczenia kary o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane
  • orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka Izby
  • nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
  • wniosku członka Izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (wniosek napisany odręcznie)

Skreślenie i ponowny wpis

Skreślenie z listy członków Okręgowej Izby następuje w wypadku:

  • wniosku członka Izby
  • orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych
  • orzeczenie kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4
  • nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku

Skreślenie z listy członków Okręgowych Izb następuje również w przypadku śmierci członka.

Regulacje wewnętrzne

Zapraszamy do zapoznania się z wewnętrznymi regulacjami prawnym IARP.

Kliknij w ten link.