Terminy posiedzeń Rady WMOIA RP na II półrocze 2019 r.

27 .08.2020     czwartek    godz. 9:00

24 .09.2020     czwartek    godz. 9:00

22 .10.2020     czwartek    godz. 9:00

19 .11.2020     czwartek    godz. 9:00

17 .12.2020     czwartek    godz. 9:00