Aktualności - najnowsze informacje

Na wniosek Pani arch. Anny Kulińskiej z dn. 06.03.2020 r. wprowadza się korektę do pkt 7 " Relacja P. Anny Kulińskiej z prac KRIA RP oraz własnej działalności w ramach Komisji Kształtowania i Edukacji - Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej" na wnioskowany zapis" Relacja P. Anny Kulińskiej z prac KRIA RP wraz z prezentacją struktury i funkcjonowania IARP"

Ostateczny termin złożenia wniosku 14 kwietnia 2019.

Poniżej zamieszczamy pismo Sekretarza KRIA arch. Wojciecha Gwizdaka w sprawie dostępu do Bazy Polskich Norm.

Komunikat Skarbnika KRIA

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Informujemy, że można już składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej architekta na rok ubezpieczeniowy 2019/2020 . Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia 2019 r.

...

Sukces naszej Koleżanki

Spotkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Protokół z obrad Zjazdu WMOIA w dniu 25.03.2017