Kształtowanie przestrzeni-strona internetowa

Pismo Członka Krajowej Rady IARP, Przewodniczącej Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej

Drogie Koleżanki i Koledzy , członkowie WM OIA RP ,

Przy Krajowej Radzie Architektów  w 2018 roku powstała podkomisja ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej . Podjęła ona kontynuację działań w zakresie programu Kształtowanie Przestrzeni  jednocześnie zmieniając jego formułę i dostosowując ją do aktualnych potrzeb grup społecznych dla których jest dedykowany.

Program dzięki staraniom podkomisji otrzymał wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nową stronę internetową.

Rada WMOIA RP dziękuje członkom Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej w tym Kol. arch. Annie Kulińskiej i arch. Katarzynie Roszkowskiej za zaangażowanie i wykonaną pracę Zainteresowanych programem proszę o zapoznanie się ze stroną  www.kształtowanieprzestrzeni.pl

W załączeniu link do pisma Członka Krajowej Rady IARP, Przewodniczącej Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, arch. Anny Kulińskiej.

 link do pisma _KRIA_2020 OIA informacja o starcie strony

z serdecznymi pozdrowieniami 

Sekretarz Rady WMOIA RP

arch. Katarzyna Pilarek