Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na 2021 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresach wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.):

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2021 – sesja letnia – 11 czerwca 2021 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 marca 2021 r.;
–sesja zimowa– 3 grudnia 2021 r.  godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 3 września 2021 r.