Wysokość składki członkowskiej na rok 2022

* 83 zł - miesięczna składka członkowska *966 zł- opłata roczna Nr konta do wpłat : 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

Informujemy, iż na podstawie  XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP z dnia 24 listopada 2002 r., w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, utrzymana  została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2021 na kwotę 80,00 zł. 

Inne opłaty

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:

- opłata za wpis na listę członków Izby 520,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1290,00 zł

- opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek ) 520,00 zł

- składka członkowska w okresie zawieszenia 8,30 zł miesięcznie (10% składki podstawowej). 

Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Bank PKO B.P. II O/Olsztyn

nr: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033