Wysokość składki członkowskiej na rok 2021

* 80 zł - miesięczna składka członkowska *960 zł- opłata roczna Nr konta do wpłat : 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

Informujemy, iż na podstawie  XI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu IARP z dnia 24 listopada 2002 r., w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, utrzymana  została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2021 na kwotę 80,00 zł. 

▪ 80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

Wysokość składki członkowskiej w sytuacji zawieszenia wynosi 10% składki obowiązującej w danym okresie tj. 8 zł., miesięcznie

Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Składkę należy wpłacić na rachunek bankowy W-M OIA RP tytułem:
„składka członkowska za (imię i nazwisko, nr przynależności WM-….)”
Nr rachunku: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033.

Inne opłaty

Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:
•    za wpis na listę członków Izby wynosi: 490,00 zł
•    za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 1230,00 zł
•    za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 490,00 zł.

Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Bank PKO B.P. II O/Olsztyn

nr: 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033