Składki i opłaty obowiązujące w 2022 roku

Na podstawie Uchwały nr 1 XII Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału który odbył się w formie elektronicznego głosowania na odległość w dniach 15 i 16 grudnia 2020 r.

 

Składka członkowska w 2022 roku wynosi 83 zł., miesięcznie

 Pozostałe opłaty obowiązujące w 2022 r.

- opłata za wpis na listę członków Izby 520,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1290,00 zł

- opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek ) 520,00 zł

- składka członkowska w okresie zawieszenia 8,30 zł miesięcznie (10% składki podstawowej). 

Przewodniczący Rady WMOIA RP - arch. Mariusz Szafarzyński