Ogłoszenie o Zebraniach Obwodowych WMOIA RP w 2022 roku

INFORMACJA RADY WMOIA RP o trybie udziału w zebraniach obwodowych i głosowaniu na delegatów Zjazdów Okręgowych WMOIA RP w VI kadencji (lata 2022-2026)