Skład organów WMOIA RP VI kadencji (2022-2026)

Skład organów WMOIA RP

SKŁAD ORGANÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP VI KADENCJI (2022-2026)

 

RADA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ

 IZBY ARCHITEKTÓW RP

1

Grzegorz Dżus

Przewodniczący

2

Agnieszka Mogielnicka

Wiceprzewodnicząca

3

Katarzyna Roszkowska

Sekretarz

4

Renata Góralczyk-Osowicka

Skarbnik

5

Grzegorz Wojtkowski

Członek

6

Zbigniew Patalas

Członek

7

Mariusz Szafarzyński

Członek

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1

Magdalena Rafalska

Przewodnicząca

2

Adam Mazurkiewicz

Wiceprzewodniczący

3

Adriana Patalas

Sekretarz

4

Andrzej Góralski

Członek

5

Piotr Mikulski- Bąk

Członek

6

Maciej Powązka

Członek

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

1

Piotr Rożen

Przewodniczący

2

Stanisław Sosak

Wiceprzewodniczący

3

Jan Koperkiewicz  

Sekretarz

                                              OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY


Agnieszka Łaguna-Pawelec

Przewodnicząca

2

Krzysztof Baran

Wiceprzewodniczący

3

Dariusz Kubicki 

Wiceprzewodniczący

4

Katarzyna Pilarek

Wiceprzewodnicząca

5

Agnieszka Rzeczkowska

Sekretarz

6

Jacek Kwiatkowski

Członek

7

Maciej Lemańczyk

Członek

8

Iwona Malinowska-Klimek

Członek

9

Monika Siwik

Członek

10

Magdalena Zwolińska

Członek

11

Patryk Żebrowski

Członek

RZECZNIK

1

Agata Szczepańska

Rzecznik

2

Izabela Parulska

Zastępca OROZ

 

 

DELEGACI

1

Piotr Gadomski

Delegat

2

Agnieszka Mogielnicka

Delegat