SPIS POSIEDZEŃ RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP 2018

SPIS POSIEDZEŃ WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP 2018

DATA                              GODZINA

26.06.2018 (wtorek)        9:00

18.09.2018 (wtorek)        10:00

16.10.2018 (wtorek)        10:00

20.11.2018 (wtorek)        10 :00

18.12.2018 (wtorek)        10:00