SPIS POSIEDZEŃ RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY WOIA RP

DATA

GODZINA

12.05.2022 (czwartek)

18:00

21.06.2022  (wtorek)

18:00

14.07.2022  (czwartek)

18:00

04.08.2022  (czwartek)

18:00