SPIS POSIEDZEŃ RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP na 2021 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY WOIA RP - 2021 r.

Data                          Spotkania

14 styczeń       ZEBRANIE - zoom .us

04 luty              ZEBRANIE - zoom .us

23 luty               ZEBRANIE - zoom .us

18 marzec        ZEBRANIE - zoom .us/stacjonarne

16 kwiecień      ZEBRANIE - zoom .us/stacjonarne

13 maj               ZEBRANIE - zoom .us/stacjonarne

10 czerwiec       ZEBRANIE - zoom .us/stacjonarne

15 lipiec             ZEBRANIE - zoom .us/stacjonarne

12 sierpień        ZEBRANIE - zoom .us/stacjonarne

16 wrzesień       ZEBRANIE - stacjonarne

14 październik    ZEBRANIE - stacjonarne

18 listopad         ZEBRANIE - stacjonarne

16 grudzień        ZEBRANIE - stacjonarne

- forma spotkań zoom.us / stacjonarne będą ustalane na bieżąco przez członków Rady