SPIS POSIEDZEŃ RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP na 2020 r.

SPIS POSIEDZEŃ WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP 2020

DATA                              GODZINA

23.01.2020(czwartek)         9:00

20.02.2020(czwartek)         9:00

19.03.2020(czwartek)         9:00

30.04.2020(czwartek)         9:00(zmiana terminu posiedzenia z 23.04.2020 r.)

21.05.2020(czwartek)         9:00

18.06.2020 (czwartek)        9:00

23.07.2020 (czwartek)        9:00

27.08.2020 (czwartek)        9:00

24.09.2020 (czwartek)        9:00

22.10.2020 (czwartek)        9:00  

19.11.2020 (czwartek)        9:00

17.12.2020 (czwartek)        9:00