SPIS POSIEDZEŃ RADY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

SPIS POSIEDZEŃ RADY WMOIA RP 2019- II półrocze

SPIS POSIEDZEŃ WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP 2019

DATA                              GODZINA

27.06.2019 (czwartek)       9:00

18.07.2019 (czwartek)        9:00

22.08.2019 (czwartek)        9:00

19.09.2019 (czwartek)        9:00 (zmiana terminu z 12.09.2019 r)

17.10.2019 (czwartek)        9:00  

14.11.2019 (czwartek)        9:00 

19.12.2019 (czwartek)        9:00