arch. Piotr Gadomski Przewodniczącym GKUA

arch. Piotr Gadomski- Przewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk powołał nowy skład Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Przewodniczącym Komisji został Piotr Gadomski, architekt Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP , wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                                                                                                                             Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja ma pełnić funkcję  doradzą poprzez przedstawianie opinii o projektowanych aktach prawnych oraz innych dokumentach w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ma także analizować obowiązujący stan prawny w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz analizę aktualnego stanu przestrzennego kraju.

Nowemu Przewodniczącemu kol. Piotrowi Gadomskiemu składamy serdeczne gratulacje !!!

Rada WMOIA RP