Protokół z XIII Sprawozdawczego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów