Protokół z XIII Sprawozdawczego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów

Na wniosek Pani arch. Anny Kulińskiej z dn. 06.03.2020 r. wprowadza się korektę do pkt 7 " Relacja P. Anny Kulińskiej z prac KRIA RP oraz własnej działalności w ramach Komisji Kształtowania i Edukacji - Podkomisja Powszechnej Edukacji Architektonicznej" na wnioskowany zapis" Relacja P. Anny Kulińskiej z prac KRIA RP wraz z prezentacją struktury i funkcjonowania IARP"