Uchwała Rady WMOIA RP z dnia 19.03.2020 r.

Uchwała Rady WMOIA RP w sprawie zwołania XIV Sprawozdawczego Zjazdu WMOIA RP i przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego