MIiR pracuje nad ustawą o rewitalizacji

Szykują się zmiany w zakresie Planowania Przestrzennego . Prowadzone są prace nad ustawą o rewitalizacji oraz Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej.

 

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad przygotowaniem ustawy o rewitalizacji oraz nad dwoma innymi dokumentami ważnymi dla miast w kontekście rewitalizacji. Są to: Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska.
Jednym z najważniejszych elementów projektowanej ustawy o rewitalizacji będzie wskazanie nowych narzędzi, tj. Gminnego Programu Rewitalizacji jako podstawowego, kompleksowego  dokumentu na poziomie lokalnym oraz narzędzi dodatkowych: Specjalnej Strefy Rewitalizacji powoływanej na okres max. 10 lat, w której będzie można stosować szczególne instrumenty prawne oraz Miejscowego Planu Rewitalizacji, który stanowić ma szczególną postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju