XIV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd WMOIA RP- wyniki głosowania

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XIV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

Rada WMOIA RP kieruje podziękowania Koleżankom i Kolegom za aktywne wzięcie udziału w głosowaniach  za pośrednictwem systemu członkowskiego.

Podczas Zjazdu, przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania z działalności wszystkich organów Warmińsko-Mazurskiej OIA RP wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r., i przyjęciem preliminarza budżetowego na 2020 r.,

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XIV Sprawozdawczego  Okręgowego  Zjazdu WMOIA RP

Wyniki głosowań wygenerowanych w systemie członkowskim