XV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd WMOIA RP- wyniki głosowania

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu WMOIA RP

Rada WMOIA RP kieruje podziękowania Koleżankom i Kolegom za aktywne wzięcie udziału w głosowaniach  za pośrednictwem systemu członkowskiego.

Podczas Zjazdu, przyjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania z działalności wszystkich organów Warmińsko-Mazurskiej OIA RP wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020r., i przyjęciem preliminarza budżetowego na 2021 r.,

Protokół Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej XV Sprawozdawczego  Okręgowego  Zjazdu WMOIA RP

Wyniki głosowań wygenerowanych w systemie członkowskim