Prawo

Regulacje prawne zewnętrzne dostępne są na stronie Izby Architektów RP:

 http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2065

Warsztat architekta (dla członków Izby):

 http://www.warsztatarchitekta.pl/


Regulacje wewnętrzne

Zapraszamy do zapoznania się z wewnętrznymi regulacjami prawnym IARP.

Kliknij w ten link.